www.gymklub.cz
Aktuálně
16.11.2016
Plán akcí na rok 2016-17 - PODZIM • Výměnný pobyt v Lauterbachu (kvarta GFK) • Přednášky v rámci cyklu „Svět kolem nás“ KVĚTEN A ČERVEN • Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu v Plzni (kvarta GFK) • 1- 2 x (dle zájmu) VODÁCKÝ VÝLET TŘÍD (3 – 4 dny) (Gymik) • Vodácká škola v přírodě (kvarta GFK) ...
16.11.2016
Svět kolem nás - cyklus besed a výstav - Během roku proběhl cyklus besed a přednášek s názvem Svět kolem nás. V rámci něj proběhly besedy s Pavlem Pavlem, BArbarou Winton, Jiřím Grygarem nebo také výstava komiksů Plzeňská bublanina. Podrobnosti včetně fotodokumentace naleznete v příloze.
16.11.2016
Podpora činnosti klubu - poděkování - Činnost Středoškolského klubu prostřednictvím nejrůznějších grantových programů podpořilo statutární město Plzeň (nákup tábornického vybavení a podpora výstavy Plzeňská bublanina), městský obvod Plzeň 1 (podpora výstavy Plzeňská bublanina), Plzeňský kraj (nákup vybavení pro fotokroužek a Č...
16.11.2016
Výroční zpráva klubu za školní rok 2015/ - Na Gymnáziu v Plzni na Mikulášském náměstí existuje od roku 1991 Středoškolský klub ASK ČR, který je zastřešen v Asociaci středoškolských klubů České republiky se sídlem v Brně. V roce 2012 rozšířil klub svou činnost i na Gymnázium Františka Křižíka v Plzni. Středoškolský klub při gymnázi...
16.11.2016
Vodácký tábor Otava 2016 - Letošní tábor Středoškolského klubu při gymnáziu se uskutečnil v termínu 25. - 31. července na Otavě. Loňské osazenstvo letošní sexty rozšířili kvartáni. Spluli jsme ze Sušice do Písku. Po cestě jsme navštívili zříceninu hradu Rabí nebo místo bitvy u Sudoměře. Sjeli jsme spoustu pěkných j...
16.11.2016
Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu - V termínu 16. - 21. 5. 2016 nás v Plzni navštívili studenti z německého Lauterbachu, od 12. - 17. září 2016 zase naši studenti - členové klubu - recipročně navštívili Lauterbach. V rámci výměny proběhla řada mimoškolních aktivit. Podrobnosti o akci a fotodokumentace - viz příloha. Akc...
© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS