Poděkování

(15.11.2023)

Činnost Středoškolského klubu v roce 2022-23 podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora robotiky). Proběhla i Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu - podpořil ji opět Plzeňský kraj a Česko-německý fond budoucnosti).
Za projevenou podporu děkujeme!

Připojený soubor: zprava-o-vymennem-pobytu-v-lauterbachu.pdf zprava-o-vymennem-pobytu-v-lauterbachu.pdf