www.gymklub.cz
Aktuálně
26.11.2018
Podpora činnosti klubu - poděkování - Činnost Středoškolského klubu podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora robotiky i Velké knihy komiksů BK). Na Velkou knihu komiksů přispěl i Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně a řada dalších subjektů. Po 2...
12.10.2018
Projekt Bohumil Konečný-Bimba, 1918-2018 - V roce 2018 a 2019 probíhá projekt výstav ke 100 letům malíře a ilustrátora Bohumila Konečného. Vyšla kniha ŽENA A DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO, naplánovány byly výstavy v Mariánské Týnici, Praze, Plzni a ve Zlíně. Projekt finančně podpořilo město Plzeň, Plzeňský kraj, Nadace 700 let ...
12.10.2018
Plán akcí 2018-19 - PODZIM • Výměnný pobyt v Lauterbachu (kvarta GFK) • Přednášky v rámci cyklu „Svět kolem nás“ • Výstavy Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného v Praze a v Plzni KVĚTEN A ČERVEN • Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu v Plzni (kvarta GFK) • 1- 2 x (dle zájmu) VODÁCKÝ VÝLET T...
12.10.2018
Tábor s novou generací - Ohře 2018 - Zprávu z tábora s novou vodáckou generací naleznete v příloze.
12.10.2018
Cyklus besed Svět kolem nás 2017-18 - V rámci cyklu Svět kolem nás proběhly ve školním roce 2017-18 besedy s Františkem Stárkem, fotbalistou Pavlem Horbáthem nebo s Jaroslavem Čvančarou. Více viz zpráva v příloze.
12.10.2018
Výroční zpráva klubu za 2017-18 - V příloze naleznete Výroční zprávu klubu za školní rok 2017-18.
© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS