www.gymklub.cz
Aktuálně
18.11.2019
Plán akcí 2019-20 - PODZIM • Výměnný pobyt v Lauterbachu (kvarta GFK) • Přednášky v rámci cyklu „Svět kolem nás“ JARO • Cestovatelský festival Letem světem KVĚTEN A ČERVEN • Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu v Plzni (kvarta GFK) • 1- 2 x (dle zájmu) VODÁCKÝ VÝLET TŘÍD (3 – 4 dny) (Gymik)...
18.11.2019
Cyklus besed Svět kolem nás 2018-19 - Zprávu z cyklu besed a výstav Svět kolem nás naleznete v příloze.
18.11.2019
Zpráva z tábora na Sázavě - Zpráva z tábora na Sázavě
18.11.2019
Výroční zpráva klubu za 2018-19 - V příloze naleznete Výroční zprávu klubu za školní rok 2018-19.
26.11.2018
Podpora činnosti klubu - poděkování - Činnost Středoškolského klubu prostřednictvím nejrůznějších grantových programů podpořilo statutární město Plzeň (podpora technického vzdělání a podpora pořízení materiálně technického vybavení, výstava Eduarda Ingriše), městský obvod Plzeň 1 (výstava Eduarda Ingriše) a Plzeňský kraj (vzni...
12.10.2018
Projekt Bohumil Konečný-Bimba, 1918-2018 - V roce 2018 a 2019 probíhá projekt výstav ke 100 letům malíře a ilustrátora Bohumila Konečného. Vyšla kniha ŽENA A DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO, naplánovány byly výstavy v Mariánské Týnici, Praze, Plzni a ve Zlíně. Projekt finančně podpořilo město Plzeň, Plzeňský kraj, Nadace 700 let ...
© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS