www.gymklub.cz
Aktuálně
12.11.2020
Poděkování za podporu klubu v roce 2020 - Činnost Středoškolského klubu podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora výstavy Eduarda Ingriše a cestovatelského festivalu Letem světem), městský obvod Plzeň 1 (podpora výstavy Eduarda Ingriše). Česko-německá výmě...
18.11.2019
Podpora činnosti klubu - poděkování - Činnost Středoškolského klubu v roce 2021-22 podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora robotiky i Velké knihy komiksů BK). Na Velkou knihu komiksů přispěl i Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně a řada dalších...
18.11.2019
Plán akcí 2019-20 - PODZIM • Výměnný pobyt v Lauterbachu (kvarta GFK) • Přednášky v rámci cyklu „Svět kolem nás“ JARO • Cestovatelský festival Letem světem KVĚTEN A ČERVEN • Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu v Plzni (kvarta GFK) • 1- 2 x (dle zájmu) VODÁCKÝ VÝLET TŘÍD (3 – 4 dny) (Gymik)...
18.11.2019
Cyklus besed Svět kolem nás 2018-19 - Zprávu z cyklu besed a výstav Svět kolem nás naleznete v příloze.
18.11.2019
Zpráva z tábora na Sázavě - Zpráva z tábora na Sázavě
18.11.2019
Výroční zpráva klubu za 2018-19 - V příloze naleznete Výroční zprávu klubu za školní rok 2018-19.
© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS