www.gymklub.cz
Podpora činnosti klubu - poděkování

Činnost Středoškolského klubu prostřednictvím nejrůznějších grantových programů podpořilo statutární město Plzeň (nákup tábornického vybavení a podpora výstavy Plzeňská bublanina), městský obvod Plzeň 1 (podpora výstavy Plzeňská bublanina), Plzeňský kraj (nákup vybavení pro fotokroužek a Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu), Česko-německý fond a Tandem (Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu). Za projevenou podporu děkujeme!

© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS