Středoškolský klub při gymnáziích v Plzni

Akce a novinky

Poděkování

(15.11.2023)

Činnost Středoškolského klubu v roce 2022-23 podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora robotiky). Proběhla i Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu - podpořil ji opět Plzeňský kraj a Česko-německý fond budoucnosti).
Za projevenou podporu děkujeme!

Poděkování - hlavní obrázek

O Středoškolském klubu:

Jedná se o pobočný spolek s vlastní právní subjektivitou, který je zastřešen v Asociaci středoškolských klubů České republiky se sídlem v Brně. Činnost Středoškolského klubu se zaměřuje se zejména na podporu volnočasových aktivit našich členů (vodní turistika, cykloakce, zájmové kroužky) a na kulturní aktivity (besedy, přednášky, výstavy). Více informací o Středoškolském klubu najdete zde.