www.gymklub.cz
Poděkování za podporu klubu v roce 2020

Činnost Středoškolského klubu podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora výstavy Eduarda Ingriše a cestovatelského festivalu Letem světem), městský obvod Plzeň 1 (podpora výstavy Eduarda Ingriše). Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu (pravidelně podporovaná ze strany Plzeňského kraje a Česko-německého fondu) a cestovatelský festival Letem světem se bohužel z důvodů koronaviru neuskutečnil.

Za projevenou podporu děkujeme!

Loga sponzorů
© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS