www.gymklub.cz
Podpora činnosti klubu - poděkování

Činnost Středoškolského klubu prostřednictvím nejrůznějších grantových programů podpořilo statutární město Plzeň (podpora výstavy Život bez bariér), městský obvod Plzeň 1 (podpora výstavy Život bez bariér, podpora pořízení materiálně technického vybavení), Plzeňský kraj (Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu), Česko-německý fond a Tandem (Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu). Organizace Plzeňský kraj, statutární město Plzeň a Asociace Středoškolských klubů také podpořily vznikající projekt Bohumil Konečný - Bimba 1918-2018. Za projevenou podporu děkujeme!

© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS