www.gymklub.cz
Výroční zpráva za rok 2022-23

Na Gymnáziu Františka Křižíka působí od roku 2012 Středoškolský klub ASK ČR, který je zastřešen v Asociaci středoškolských klubů České republiky se sídlem v Brně. Středoškolský klub má kolem 300 členů. Od svého vzniku vyvíjí bohatou činnost (viz www.gymklub.cz). Podílí se na přípravě mimoškolních sportovních i kulturních akcí a podpoře mimoškolní a kulturní činnosti školy.
Činnost klubu se zaměřuje zejména na vodní turistiku a na využití volného času mládeže. Každoročně klub nabízí o letních prázdninách vodácké tábory v Čechách i poznávací akce v zahraničí.
Středoškolský klub se podílí na kulturních akcích a přednáškách.
V pátek 1. října 2021 byla na rodném domě malíře a ilustrátora Bohumila Bimby Konečného (1918-1990) ve Skrétově ulici 47 za přítomnosti primátora Plzně Martina Baxy slavnostně odhalena Bimbova pamětní deska. Na akci zazpíval pěvecký sbor GFK. V sobotu 2. října 2021 se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo slavnostní zahájení provozu naučné stezky KRAJEM BOHUMILA KONEČNÉHO v okolí soutoku řek Berounky a Střely. Zahájení proběhlo v rámci stejnojmenné akce. Naučnou stezku připravil Jan Hosnedl a Středoškolský klub ASK ČR při gymnáziu, vyrobila ji společnost RAMAP, finančně ji podpořil Plzeňský kraj. O akci vyšla řada zpráv tiskem, reportáž z naučné stezky připravila Toulavá kamera v České televizi, reportáž vyšla i v tištěné knize Toulavá kamera 34.
Středoškolský klub se také podílel na výstavě Bohumila Konečného v Západočeské galerii v Plzni (podzim 2022).
Na jaře 2022 se klub podílel na besedě operace Anthropoid, na výstavě AFRIKA v atriu GFK a stejnojmenném projektovém dnu – více viz Svět kolem nás.
Po dvouleté přestávce mohla opět proběhnout česko-německá výměna se studenty z partnerské školy v Lauterbachu. Akci finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Plzeňský kraj – děkujeme!
Uskutečnily se i vodácké akce - v září 2021 proběhl 4denní vodácko-geologický kurs kvint na Berounce, v červnu pak tradiční 4denní vodácká škola v přírodě MiniBEROUNKA. O prázdninách v srpnu se po dvouleté přestávce mohl uskutečnit týdenní vodácký tábor na Otavě.
V letošním roce se klubu dařilo v grantové činnosti na podporu volnočasových aktivit mládeže: z grantových zdrojů jsme získali na podporu této činnosti cca 200 tis. Kč od města Plzně, Plzeňského kraje a Ministerstva školství. S podporou grantových prostředků jsme také pořídili vybavení pro robotický kroužek, vodácké vybavení (paddleboardy), či jsme mohli připravit výstavu Afrika v atriu GFK. Děkujeme!
Naše plány v posledních dvou letech velmi zkřížila koronavirová epidemie. Doufáme, že budou pokračovat vodácké i kulturní akce a česko-německá výměna. Rádi bychom ve škole uvítali další zajímavé osobnosti. Plánujeme také pokračování výstavního programu v atriu GFK. Na podzim se má uskutečnit 2. ročník akce Krajem Bohumila Konečného a má vyjít Velká kniha komiksů Bohumila Konečného. Činnost našeho klubu a další plány na příští rok naleznete na internetových stránkách www.gymklub.cz.

Cyklus besed, přednášek a výstav Svět kolem nás
Tradiční cyklus besed a přednášek Svět kolem nás mohl po více než roční nucené přestávce (epidemie koronaviru) zase probíhat, opět ve spolupráci se Středoškolským klubem při gymnáziu.
V dubnu oživila chodby gymnázia panelová výstava Operace Anthropoid. Připravila ji a zapůjčila společnost Centrum české historie. V návaznosti na 80. výročí operace Anthropoid (atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha) proběhla 28. dubna beseda s historiky Jaroslavem Čvančarou a Vlastimilem Janíkem pro studenty vyššího gymnázia v auly školy.
Na tradiční jarně-podzimní výstavu jsme zvolili téma Afrika. Výstava Afrika byla zahájena ve čtvrtek 19. května odpoledne, tvořily ji dvě části. Jednak výtvarné práce ze stejnojmenné soutěže Afrika, kterou pro žáky plzeňských škol zorganizovali naši učitelé výtvarné výchovy Eva Kletečková a Ondřej Němeček. Sešlo se přes 100 výtvarných děl z několika škol, výtvarnou část také doplnily africké masky vytvořené žáky naší základní školy pod vedením Heléne Siegl. Druhou část výstavy tvoří fotografie Afriky – bylo vystaveno asi 120 fotografií zvířat, lidí i přírody Afriky. Svoje fotografie zde představili Tereza Kaplanová, Štěpán Pastula, Petr Coubal, Barbora Červená a Lucie Melichárková. Na vernisáži vystoupil pěvecký sbor gymnázia a primáni s africkými písněmi Syahamba, Eh Soom Boo Wakaya a filmovou The Lion Sleeps Tonight. Eva Kletečková s paní ředitelkou Šárkou Chvalovou vyhlásily výsledky soutěže Afrika. Výstava potrvá do konce října.
V pátek 20. května proběhl dlouho připravovaný projektový den Afrika, kterého se zúčastnila celá škola. Školu vyzdobily postery o Africe vyrobené septimány pod vedením Veroniky Taušové, kvartáni si pod vedením Heleny Steiningerové a Martina Langa připravovali pro primány miniprojekt „děti učí děti“, sextáni si pro spolužáky připravili bubnování. Program ve třech blocích absolvovalo všech 8 ročníků. Střídaly se přednášky zajímavých lidí:
• Barbora Červená - Veterinář v Africe léčí gorily horské
• Martin Vobruba - Afrika v  Evropě
• Petr Coubal - Divočina africké Ugandy
• Štěpán Krňoul - Afrika geopoliticky
• Lucie Melichárková – Vánoce v Keni
• Štěpán Pastula - DR Kongo – doteky nerostů života a smrti
• Mohamed Alieu Jalloh - Jak se žije v Sierra Leone
• Tereza Kaplanová - Mise Jižní Súdán, lékaři bez hranic
• Tomáš Maule - pašování gepardů v Keni (online z Keni– díky za organizaci Danielu Namovi)
Pro nižší stupeň navíc se uskutečnily hudební (taneční a bubenické) workshopy s rodilým Afričanem Mamadu Lamine pod vedením Štěpánky Liškové a Terezy Loukotové, výtvarné workshopy (tetování, tisk afrických motivů na tašky a plechovky), které připravila Eva Kletečková. Všechny třídy také absolvovaly prohlídku výstavy s pracovním listem – křížovkou, který připravila Eva Kletečková. Bety Rokytová připravila filmovou znělku projektového dne. Akce se zúčastnili i naši přátelé z Lauterbachu – ráno absolvovali virtuální realitu s Adélou Turčovou, poté povídání Mohameda Alieu Jalloha o tom, jak se žije v Sierra Leone. Přednáška byla v angličtině.
Celou akci připravili Jan Hosnedl, Veronika Taušová a Eva Kletečková.

© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS