www.gymklub.cz
Podpora činnosti klubu - poděkování

Činnost Středoškolského klubu v roce 2021-22 podpořilo prostřednictvím nejrůznějších grantových programů statutární město Plzeň (nákup vodáckého vybavení, podpora robotiky i Velké knihy komiksů BK). Na Velkou knihu komiksů přispěl i Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně a řada dalších subjektů. Po 2 letech proběhla i Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu - podpořil ji opět Plzeňský kraj a Česko-německý fond budoucnosti).
Za projevenou podporu děkujeme!

© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS