www.gymklub.cz
Podpora činnosti klubu - poděkování

Činnost Středoškolského klubu prostřednictvím nejrůznějších grantových programů podpořilo statutární město Plzeň (podpora volnočasových aktivit a podpora výstavy Obloha), Plzeňský kraj a Česko-německý fond (Česko-německá výměna se studenty z Lauterbachu). Organizace Plzeňský kraj, statutární město Plzeň a Asociace Středoškolských klubů také podpořily projekt Bohumil Konečný - Bimba 1918-2018. Za projevenou podporu děkujeme!

© 2009 Gymnázium, Plzeň | design KHweb.net & horsik87 | XHTML | CSS